Blog Štefana Prokopa https://stpr.cz Osobní blog Štefana Prokopa. Užitečný messenger chatbot https://stpr.cz/uzitecny_messenger_chatbot Tento článek vysvětluje pojem chatbot a dává čtenáři pár důvodů, proč jej využívat. Následně poskytuje seznam užitečných chatbotů v aplikaci Messenger. Instalace Apache2 https://stpr.cz/instalace_apache2 Článek obsahuje videa, kde je znázorněn postup instalace webového serveru Apache2 nad OS Debian 8.